Kwaliteitsverbetering begint bij luisteren

Weet u hoe bewoners de ondersteuning van de sociale (wijk)teams, jeugdteams of CJG-teams in uw gemeente ervaren? Echte kwaliteitsverbetering start met het luisteren naar de mensen die u ondersteunt. Wij helpen u de ervaringen snel en betrouwbaar te verzamelen.

Van inzicht tot actie

Wij geven gemeenten, sociale (wijk)teams, jeugdteams en CJG-teams inzicht in de kwaliteit van de ondersteuning. U ziet waar verbeteringen mogelijk zijn en waar u tot concrete actie(s) over kunt gaan. Inzicht in eigen resultaten, of juist die van anderen, is essentieel voor verdere verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van sociale (wijk)teams of jeugdteams.

Gebruiksvriendelijke afname

Een bewoner krijgt per e-mail of brief een uitnodiging om een korte vragenlijst in te vullen. Deze kan altijd en overal worden ingevuld, bijvoorbeeld bij het wijkteam op een tablet. Bewoners die niet online kunnen of willen reageren, kunnen een schriftelijke vragenlijst invullen of we kunnen telefonisch contact opnemen.

swttable

Ervaringen benchmarken

Meerdere teams en gemeenten gaan werken met ervaringmetwijkteam.nl. Door de data op uniforme wijze te verzamelen, is het mogelijk om gegevens onderling te vergelijken (benchmarken) via een online dashboard. Belangrijkste kenmerken:

  • Presentatie resultaten (bijvoorbeeld op teams of op niveau gemeente)
  • Filtering op tijd, hiërarchie en andere data
  • Koppeling met data uit andere bronnen mogelijk
  • Benchmarking en trendanalyse

 

swtdashboard