In Zaanstad zijn elf Sociale Wijkteams en vijf Jeugdteams actief. De teams zijn de ingang voor bewoners met vragen op het gebied van jeugd, zorg, welzijn, wonen, werk en inkomen. DSP-groep brengt op verzoek van gemeente Zaanstad en in samenwerking met de Sociale Wijkteams en Jeugdteams, de ervaringen in kaart. Ook betrokken mantelzorgers, vrijwilligers en, bij de Jeugdteams, ouders/ verzorgers zijn uitgenodigd om mee te doen. Eind 2014 is een eerste meting uitgevoerd. Eind 2016 voert DSP-groep een vervolgmeting uit.

In de gemeente Haarlem zijn acht Sociaal Wijkteams actief. Als zij signalen krijgen dat er bij bewoners iets aan de hand is, gaan zij er op af en maken contact. Het Sociaal Wijkteam kijkt samen met bewoners hoe problemen opgelost kunnen worden en of familie, vrienden of buren hierbij kunnen helpen. Het kan gaan om een financieel probleem, langdurige werkloosheid, of een opvoedingsvraag. Maar het kan ook een ondersteuningsvraag zijn op het gebied van wonen, welzijn of zorg.

DSP-groep bracht in 2015 voor de gemeente Haarlem in beeld wat de ervaringen waren van de bewoners met de Sociaal Wijkteams. Daarnaast onderzochten we wat de ervaring van netwerkpartners waren in de samenwerking met de teams. Tot slot keken we naar de ervaringen van de wijtkeamleden zelf.

In de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen zijn Sociaal (wijk)teams actief. In opdracht van deze gemeenten ontwikkelde DSP-groep een monitor om de ervaringen van bewoners met de ondersteuning en dienstverlening van de teams en de resultaten van de ondersteuning te onderzoeken. Dit deden we ook voor de CJG-coaches in IJmond. Eind 2015 voerden we de eerste meting uit. Eind 2016 voeren we de herhaalmeting uit.